Nieuws

Een werkneemster die de overeengekomen werkzaamheden na uitval wegens ziekte weer gedurende een periode van langer dan vier weken had verricht, was niet langer arbeidsongeschikt, ondanks dat de bedrijfsarts twijfel had uitgesproken over de duurzaamheid van het herstel. Bij een bedrijf op Schiphol werkt een werkneemster...

Een arbeidsongeschikte werknemer die de werkgever had bedreigd kon niet op staande voet worden ontslagen omdat de bedreiging voortvloeide uit de ziekte van de werknemer. Bij een groothandel in bouwmaterialen is in mei 2022 een werknemer ziek uitgevallen voor zijn werk. In maart 2023 concludeert een...