Nieuws

Er is sprake van verboden onderscheid tussen fulltimers en parttimers als het aantal uren dat gewerkt moet worden om voor overwerktoeslag in aanmerking te komen, voor fulltimers en parttimers hetzelfde is. Bij een Duitse luchtvaartmaatschappij werkt sinds 2001 een piloot die vanaf 2010 in deeltijd...

Niet meer oproepen van oproepkracht blijkt dure grap Een bedrijf dat een arbeidsconflict kreeg met een oproepkracht, besloot de oproepkracht niet verder meer op te roepen. Dat kwam de werkgever duur te staan: de oproepkracht liet het daar niet bij zitten en stelde met succes diverse...

Op grond van het feit dat een bedrijf opdrachtgever was van het bedrijf waarbij een werkneemster in dienst zou zijn geweest, kan het eerstgenoemde bedrijf worden verplicht om het door laatstgenoemd bedrijf niet betaalde loon te voldoen. In december 2021 gaat een werkneemster een arbeidsovereenkomst aan...

Een werkgever die eigenrisicodrager voor de WGA was had terecht besloten om de WGA-uitkering van een werknemer gedurende vier maanden met 25% te korten, omdat de werknemer weigerde om contact te onderhouden met een medewerker van de verzekeringsmaatschappij die het verloop van de arbeidsongeschiktheid zou...

Een werknemer die in een deel van een kalenderjaar ziek was geweest had over dat hele kalenderjaar recht op een bonus conform de met de werkgever overeengekomen bonusregeling. Om de hoogte van die bonus te bepalen ging de kantonrechter uit van het gemiddelde van de...

Hoewel de wettelijke voorwaarden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar gedrag of wegens een verstoorde arbeidsverhouding niet waren vervuld, ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op een combinatie van beide gronden. Bij een bedrijf in de Rotterdamse haven dat zich bezig houdt met de op- en...