Nieuws

De arbeidsovereenkomst met een werkneemster werd door de kantonrechter ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever moest daarbij, bovenop de transitievergoeding, een billijke vergoeding betalen vanwege het feit dat de werkneemster arbeidsongeschikt was geworden als gevolg van verbaal en psychisch geweld van de werkgever. De...

Een werknemer werd door de werkgever ontslagen omdat hij in strijd gehandeld zou hebben met de geheimhoudingsverplichting in zijn arbeidsovereenkomst, door verklaringen af te leggen in een ontslagprocedure tussen de werkgever en een collega. Het gerechtshof is echter van mening dat de geheimhoudingsverplichting niet ziet...

Een door de werkgever ingeschakeld bedrijfsrecherchebureau had geconstateerd dat een arbeidsongeschikte werknemer tijdens zijn ziekte elders werkte. Daarmee geconfronteerd had de werknemer aanvankelijk gelogen. Het vervolgens door de werkgever gegeven ontslag op staande voet hield bij de kantonrechter stand. Bij een bedrijf dat zich bezighoudt met...

Een werkgever moest aan een verpleegkundige de schade vergoeden die deze verpleegkundige leed als gevolg van een coronabesmetting die zij tijdens haar werkzaamheden had opgelopen, omdat de werkgever niet had voldaan aan zijn zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden. Een verpleegkundige is in april 2020 besmet geraakt met...